Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Month: April 2019

Edukata e kundërshtimit dhe kundërshtimi i edukatës

Kundërshtimi mes njerëzve në mendime është rezultat i natyrshëm i ndryshueshmërisë së perceptimit, dallimit të fuqisë logjike dhe llojllojshmërisë së…

© 2019 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.