Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Date: 5. May 2019

Elefantët e Ramazanit

Ka mundësi të habiteni nga titulli por habia do t’ju zhduket pasi ta sqaroj qëllimin. Këtë do ta kuptoni nga…

© 2019 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.