Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Date: 15. June 2019

Një grua, që burri patjetër e dashuron

Një gruas i kish dal zëri se burri i saj shumë e dashuronte… Kur një gazetare e pyeti atë për…

© 2019 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.