Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Date: 8. February 2021

Rreth librit “Histori e Ballkanit”

Së fundmi pata fatin të lexoj librin „Histori e Ballkanit“ nga Misha Glenny. Autori qe ca kohë gazetar i The…

© 2021 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.