Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Month: May 2021

Edukata seksuale – hallall ose haram?!

Tema e seksualitetit në Islam nuk është tabu, mirëpo në trajtimin e tij kanë një rëndësi të veçantë konceptet e…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.