Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Author: Omer Berisha

A quhet lavire muslimania e parfumuar kur del jashtë shtëpisë ?

Që prej disa kohësh analizoja në vete një çështje, e të cilën sot ma riaktivizoi një mik imi, i cili…

Një grua, që burri patjetër e dashuron

Një gruas i kish dal zëri se burri i saj shumë e dashuronte… Kur një gazetare e pyeti atë për…

Beziehungen und Sexualität im Islam

Wenn man heutzutage über ein Thema unter den Muslimen spricht, heißt das nicht, dass dieses Thema auch im Islam gleichbehandelt…

Elefantët e Ramazanit

Ka mundësi të habiteni nga titulli por habia do t’ju zhduket pasi ta sqaroj qëllimin. Këtë do ta kuptoni nga…

Edukata e kundërshtimit dhe kundërshtimi i edukatës

Kundërshtimi mes njerëzve në mendime është rezultat i natyrshëm i ndryshueshmërisë së perceptimit, dallimit të fuqisë logjike dhe llojllojshmërisë së…

Ekstremizmat dhe mesataria në raport me mëkatet

Dikush më pyeti: Hoxhë, nëse shoh lagështi në rrugën nga po ec, sidomos këtu në Evropë, a është farz të…

Përballja mes kalifit Me’mun dhe një ibadetçori

Përballja mes kalifit Me’mun (sundoi 813-833) dhe një ibadetçori eksremist* Kalifi ishte në një betejë, me gjasë në el-Musajsa, dhe…

Der Tauḥīd im Vergleich zum Islam und anderen Religionen

Was der Rede von der Einzigkeit Gottes vorgeht, ist die Rede von Existenz des Schöpfers, weil die Menschen sich in…

Allah ist Sittīr und Er liebt Verborgenheit

Eines der größten Dinge, die den Baum des Glaubens im Herzen mit seinen vielfältigen Zweigen, wie dem der Furcht, der…

Die Güte gegenüber den Eltern

Allah hat uns befohlen, uns um unsere Eltern zu kümmern, ihre Interessen zu vertreten und sie mit Tugend zu begleiten,…

© 2021 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.