Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Author: Omer Berisha

Edukata seksuale – hallall ose haram?!

Tema e seksualitetit në Islam nuk është tabu, mirëpo në trajtimin e tij kanë një rëndësi të veçantë konceptet e…

Kritikë ndaj librit “Leximi kritik i tekstit”

Në qoftë se shqyrtimet tona janë të sakta, atëherë dy janë llojet e besëtytnive: a). kur shkenca përpiqet të shpjegojë…

Rreth librit “Histori e Ballkanit”

Së fundmi pata fatin të lexoj librin „Histori e Ballkanit“ nga Misha Glenny. Autori qe ca kohë gazetar i The…

A quhet lavire muslimania e parfumuar kur del jashtë shtëpisë ?

Që prej disa kohësh analizoja në vete një çështje, e të cilën sot ma riaktivizoi një mik imi, i cili…

Një grua, që burri patjetër e dashuron

Një gruas i kish dal zëri se burri i saj shumë e dashuronte… Kur një gazetare e pyeti atë për…

Beziehungen und Sexualität im Islam

Wenn man heutzutage über ein Thema unter den Muslimen spricht, heißt das nicht, dass dieses Thema auch im Islam gleichbehandelt…

Elefantët e Ramazanit

Ka mundësi të habiteni nga titulli por habia do t’ju zhduket pasi ta sqaroj qëllimin. Këtë do ta kuptoni nga…

Edukata e kundërshtimit dhe kundërshtimi i edukatës

Kundërshtimi mes njerëzve në mendime është rezultat i natyrshëm i ndryshueshmërisë së perceptimit, dallimit të fuqisë logjike dhe llojllojshmërisë së…

Ekstremizmat dhe mesataria në raport me mëkatet

Dikush më pyeti: Hoxhë, nëse shoh lagështi në rrugën nga po ec, sidomos këtu në Evropë, a është farz të…

Përballja mes kalifit Me’mun dhe një ibadetçori

Përballja mes kalifit Me’mun (sundoi 813-833) dhe një ibadetçori eksremist* Kalifi ishte në një betejë, me gjasë në el-Musajsa, dhe…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.