përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Kategorie: Artikuj

ANKOHEM

Ku mbetën zhurma e ëmbël dhe trazirat       ku mbeti mësimi i përzier me lojë? Ku mbeti fëmijëria…