përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Kategorie: Agjërimi

Orari im në Ramazan

Orari i propozuar pasi të delë agimi Përcjellja e ezanit të sabahut “Allahumme rabbe hadhihid da’vetit-tammeh, ues salatil kaimeh, ati…