Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Histori islame

Çfarë domethënie ka Hixhreti? (hutbe)

Hutbeja e parë: Jemi në fund të vitit 1437 të Hixhretit dhe kjo datë nuk shënon ndonjë festë apo adhurim…

Deumetul xhendel – ngjarja që ktheu krenarinë e Medinës

Zemërimi i jomyslimanëve të Mekës nuk shuhej assesi, nga disfata që kishin pësuar prej myslimanëve në Bedër, ku u vranë…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.