Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Imani

Elefantët e Ramazanit

Ka mundësi të habiteni nga titulli por habia do t’ju zhduket pasi ta sqaroj qëllimin. Këtë do ta kuptoni nga…

Paskemi shpëtuar për Zotin!

Xhabiri, radijallahu anhu, thotë: Tri ditë përpara se të ndërronte jetë Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, e kam dëgjuar tek…

E DINI Ç’ËSHTË DASHURIA?!

Dashuria është Bilali, radijallahu anhu, i cili hoqi dorë nga ezani pas vdekjes së Pejgamberit, alejhi salatu ue selam… Dashuria…

A bën të më tregoni se si mund të pranohet një lutje?

Pyetje: A  bën të më tregoni se si mund të panohet një lutje, çfarë mund të bëj që të më…

Dua t’i kem frikë Allahut, më ndihmoni?

Pyetje: Dua t’i kem frikë Allahut, më ndihmoni? Përgjigje: Pyetjen që ke bërë është e shkurtë dhe e mirë, kjo është…

Pse nuk më ecë mirë asgjë?

Pyetje: Desha të pyes hoxhë i nderuar pse shumë herë kur kam dëshirë me më ecë gjërat mirë, përfundoj pa…

A ka gabuar Ebu Hanifja tek imani?

Pyetje: Selam alejkum, desha të pyes se në një fjalë që transmetohet nga imam Ebu Hanife thotë: Imani as nuk…

Si fitohet mëshira e Allahut?

Pyetje: Me çfarë  ta fitojmë Mëshiren e Allahut qe të shpresojmë xhennetin? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, salavatet dhe…

EMRI I ALLAHUT “EL-AZIZ”

Imamët Buhariu dhe Muslimi përcjellin nga Ebu Hurejra, radijallahu anhu, se Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: “Vërtetë Allahu…

Kush janë djelmoshat e xhenetit?

Lidhur me këtë pyetje dijetarët ndajnë disa mendime: 1 – Përcillet se Ali ibën Ebi Talibi, radijallahu anhu dhe Hasan…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.