Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Kuran – Tefsir

Rreth texhvidit me transmetim të Hafsit nga Asimi

I Dërguari, alejhi salatu ue selam, ishte ai që më së sakti dhe më së bukuri e lexonte Kuranin dhe…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.