përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Kategorie: Mirësjellja – Edukata fetare

PARA RAMAZANIT

Pasi në javën e kaluar treguam dhe tërhoqëm vërejtjen nga risitë e përhapura në muajin Rexheb, sot do të përkujtojmë…