Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Pastërtia

A quhet lavire muslimania e parfumuar kur del jashtë shtëpisë ?

Që prej disa kohësh analizoja në vete një çështje, e të cilën sot ma riaktivizoi një mik imi, i cili…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.