Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Pasuria haram

HUAMARRJA (KREDIA) ME KAMATË MES LEJUESVE BASHKËKOHORË DHE IMAMIT EBU HANIFE

Bismilahi Rrahmani Rrahim Të gjitha fetë me prejardhje qiellore pajtohen njëzëri se puna me kamatë është punë e ndaluar, por…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.