përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Kategorie: Politika fetare

KY LIBËR IA VLEN

Jürgen Todenhöfer është publicist gjerman i njohur botërisht për ambiciet e larta drejt gjetjes së të vërtetës. Së fundi botoi…