Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Politika fetare

Plaga e Arakanit (hutbe)

Vëllezër muslimanë, nuk kam mundësi që në këtë hutbe të vazhdoj me temat e parapara pa kujtuar së bashku dhe…

ROLI I IMAMIT NË EKULIBRIMIN E SITUATËS

Pas lavdërimit dhe mirënjohjes që ia shpreh Krijuesit tonë, të Vetmit që meriton të adhurohet dhe pas lutjeve dhe përshëndetjeve…

Kategoritë e njerëzve që zgjedhin

Zgjedhjet ose ndryshe ndërrimi apo rrëzimi i pushtetarëve me vota të të gjithë njerëzve mbesin mundësi e lehtë dhe e…

SHPALLJA E HILAFETIT ISLAMIK – vështrim fetar aktual

Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, lavdërimi dhe paqja qoftë mbi të dërguarin e Allahut, mbi shokët e tij dhe mbi…

KY LIBËR IA VLEN

Jürgen Todenhöfer është publicist gjerman i njohur botërisht për ambiciet e larta drejt gjetjes së të vërtetës. Së fundi botoi…

SITUATA JONË (MAQEDONI) DHE SHENJAT E KIAMETIT

Çrregullime, konflikte, përçarje, vrasje, luftra dhe çka jo tjetër. Po duket sikur e keqja po arrin kulminacionin dhe ndoshta nuk…

ALEANCA E FADILËVE

Për shumë situata që na rrethojnë, para të cilave mbesim ndoshta të hutuar dhe nuk dijmë si t’i komentojmë, si…

MUSLIMANËT JANË TERRORISTË… PËRVEÇ 99.6% NGA ATA!!

Titullin e këtij shkrimi nuk e bëra unë, por ai është rezyme e një raporti që e publikoi policia evropiane…

ISIS-I… organizatë, shtet apo fatkeqësi?

Lavd-falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve; lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin më të nderuar, profetin Muhamed, si…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.