Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Shirku (politeizmi)

A LEJOHET QË NË LUTJET TONA TË THEMI “BI HAKKI NEBIJJIKE” ose “BI HURMETI NEBIJJIKE”?!

Disa njerëz kanë mësuar ca lutje përmendësh pa u thelluar të kuptojnë fjalët e asaj lutjeje, aq më pak, a…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.