Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Tregtia & ekonomia

Puna e gruas në shtëpi dhe jashtë shtëpisë

Puna e gruas në familje është nën udhëheqjen e burrit të saj dhe me një fusnotë të lirisë së gruas…

HUAMARRJA (KREDIA) ME KAMATË MES LEJUESVE BASHKËKOHORË DHE IMAMIT EBU HANIFE

Bismilahi Rrahmani Rrahim Të gjitha fetë me prejardhje qiellore pajtohen njëzëri se puna me kamatë është punë e ndaluar, por…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.