Puna e gruas në familje është nën udhëheqjen e burrit të saj dhe me një fusnotë të lirisë së gruas në realizimin e punës shumë të gjerë ose të pakufishme. Forma e konsultimit në atë mjedis është më e dukshme se forma e urdhrit dhe ndalesës, sigurisht dhe nën hijen ombrellës së ndjenjave dhe dashurisë. Një raport ky, i ndërtuar me një udhëheqës mbi themelet e dashurisë dhe mëshirës.
Kurse puna e gruas rrogtare në tregun e punës e sjell atë nën udhëheqjen e krypunëtorit ose pronarit të biznesit, pavarësisht mashkull a femër, ku e drejta për të zgjedhur është e kufizuar, ku nuk ka hapësirë për ndjenja njerëzore por udhëheqja kryhet me vendosmërinë e urdhrave dhe nën hijen e thatësisë rutinore. Një raport ky, i ndërtuar me një udhëheqës mbi themelet: urdhërues dhe i urdhëruar.

Salih el-Husajn, Allahu e mëshiroftë