Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Archive

Zeri i se vertetes

 

Nga shenjat e imanit të dobët

http://omerberisha.com/wp-content/uploads/2014/12/Zeri-i-se-Vertetes-09102012.mp3

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.