Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Archive

Imani

http://omerberisha.com/wp-content/uploads/2014/12/Imani-i-fort-e-sulmon-Shejtanin3.mp4

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.